top of page
לילה טוב - לבלות בלי הטרדות (ע״ר) היא ארגון ללא מטרות רווח הפועל למאבק באלימות והטרדות מיניות בחיי הלילה בישראל. העמותה פועלת בשקיפות מלאה. 
חברות הועד המנהל
  • יסמין וקס, יו״ר משותפת

  • הגר שיזף, יו״ר משותפת

  • תמר גומל, חברת ועד

  • יעל אלבז, חברת ועד

  • שירה מייקין, חברת ועד

  • אביב הוכבאום, חברת ועד

אישור ניהול ספרים
תפקידים נוספים
  • קרן גרינבלט, מנהלת פרויקט

  • סילאן דלאל, יו״ר ועדת ביקורת

  • ליאור לפיד, חבר ועדת ביקורת

  • גלי פיפקס, חברת ועדת ביקורת

bottom of page