January 30, 2018

במאבק נגד הטרדות מיניות אנחנו נדרשות למתוח קווים וגבולות. זו הטרדה מינית, זו תקיפה, זה אונס. להבדיל בין מה שחוקי ולא חוקי, התנהגות מינית הולמת ובלתי הולמת, התנהגות כאילו-מינית שהיא בעצם אלימות, מה שעומד בכללי המוסר והאתיקה החברתיים שלנו ומה שלא. פריצתה של מי_טו התחילה...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon

כל הזכויות שמורות ל״לילה טוב״. אין להעתיק, לשכפל לצלם או להפיץ את תכני האתר התמונות והדימויים שבו מבלי לקבל רשות מראש ובכתב.